XR Learning Management System

 

VolareVers XR Learning Management System (XRLMS) łączy najnowocześniejsze technologie rozszerzonej rzeczywistości (XR) z edukacją, tworząc wciągające i transformujące doświadczenie edukacyjne. Dzięki wirtualnej rzeczywistości (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) VolareVers XR LMS przekracza tradycyjne granice, przenosząc uczniów do dynamicznych środowisk 3D, w których mogą wchodzić w interakcje, angażować się i przyswajać wiedzę jak nigdy dotąd.

Centralnym elementem VolareVers XR LMS jest koncepcja spersonalizowanej nauki. Uczniowie mogą wyruszyć w podróż edukacyjną dostosowaną do ich preferencji, tempa i celów. Niezależnie od tego, czy chodzi o wejście do wirtualnych laboratoriów w celu przeprowadzenia praktycznych eksperymentów, czy też odkrywanie wydarzeń historycznych poprzez wciągające rekonstrukcje, platforma dostosowuje się do indywidualnych stylów uczenia się, zwiększając zrozumienie i retencję. Co więcej, VolareVers XR LMS na nowo definiuje współpracę.


 

Kursanci łączą się z rówieśnikami i nauczycielami w wirtualnych przestrzeniach, uczestnicząc w wykładach, warsztatach i dyskusjach, które wydają się niezwykle realne. To poczucie obecności sprzyja dynamicznej wymianie pomysłów i zwiększa zaangażowanie. Również trenerzy są wyposażeni w innowacyjne narzędzia do tworzenia kursów opartych na XR, które wzbudzają ciekawość i głębsze zrozumienie złożonych tematów. VolareVers XR LMS to nie tylko platforma; to zmiana paradygmatu, która wzmacnia zarówno uczniów, jak i nauczycieli, rewolucjonizując szkolenia na przyszłość.

Get in Touch

Let us Customise Your XR training!